Vertalen en tolken

Vertalen
- technisch (gebruiksaanwijzingen, handleidingen)
- juridisch (overeenkomsten, volmachten)
- economisch (financiële berichten, winst- en verliesrekeningen)
- geesteswetenschappelijk (geschiedenis, kunstgeschiedenis, muziek,religie)
- algemeen (handelsoffertes, informatie over ondernemingen)
- beëdigd (notariële aktes, geboorteaktes, huwelijksaktes)

Tolken
- consecutief (ontmoetingen, handelsgesprekken)
- simultaan (conferenties)
- liaison (de tolk vertaalt de inhoud van een toespraak fluisterend voor bepaalde personen)

 

translation-flags.jpg